English | German | French | Spanish | Russian | Chinese (Traditional) | other languages...
... s dôrazom na každý detail

Normy pre OOPP - Ochrana dýchacích ciest

Zoznam platných slovenských a európskych technických noriem, ktoré sa vzťahujú k problematike osobných ochranných pracovných prostriedkov.


Ochrana dýchacích ciest:

EN 136 Celotvárové masky.

STN EN 137 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s celotvárovou maskou. Požiadavky, skúšanie a označovanie.

STN EN 138 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj s prívodom čistého vzduchu na použitie s tvárovou maskou, polmaskou alebo náustkovým spojením. Požiadavky, skúšanie a označovanie.

EN 140 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polmasky a štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie.

EN 14387 Protiplynové a kombinované filtre.

STN EN 142 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Náustkové spojenia. Požiadavky, skúšanie, označovanie.

STN EN 142/O1 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Náustkové spojenia. Požiadavky, skúšanie, označovanie.

EN 143 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie.

STN EN 143/AC Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie.

STN EN 143/AC2 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie.

STN EN 14387+A1 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové a kombinované filtre. Požiadavky, skúšanie a označovanie (Konsolidovaný text).

STN EN 144-1 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 1: Závitové spojenie čapu ventilu.

STN EN 145 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Samostatné dýchacie prístroje s uzavretým okruhom a stlačeným kyslíkom alebo zmesou kyslík - dusík. Požiadavky, skúšanie, označovanie.

EN 146 Systémy s prívodom vzduchu.

EN 149 Filtračné polomasky na ochranu pred časticami.

STN EN 250/A1 Dýchacie prístroje. Autonómne dýchacie prístroje na tlakový vzduch s otvoreným okruhom pre potápačov. Požiadavky, skúšanie a označovanie.

STN EN 403 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov na sebazáchranu. Filtračné dýchacie prístroje s kuklou na únik pred ohňom. Požiadavky, skúšanie, označovanie.

EN 405 Filtračné polomasky na ochranu proti plynom a parám.

STN EN 529 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Odporučenia na výber, použitie, ošetrovanie a údržbu.

EN 12941 Filtračné jednotky s núteným obehom a maskou alebo kapucňou.

STN EN 1146 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístrojena stlačený vzduch s otvoreným okruhom s kuklou. Požiadavky, skúšanie a označovanie.

STN EN 1146/Oa Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístrojena stlačený vzduch s otvoreným okruhom s kuklou. Požiadavky, skúšanie a označovanie.

STN EN 12021 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Stlačený vzduch pre dýchacie prístroje.

STN EN 12083+AC Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre s dýchacou hadicou (filtre, ktoré sa nepripevňujú k maske). Protiplynové filtre, filtre proti časticiam a filtre kombinované. Požiadavky, skúšanie a označovanie (obsahuje Opravu AC:2000).

STN EN 12941 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojenou k prilbe alebo ku kukle. Požiadavky, skúšanie a označovanie.

STN EN 12941/A1 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojenou k prilbe alebo ku kukle. Požiadavky, skúšanie a označovanie.

STN EN 12941/A2 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojenou k prilbe alebo ku kukle. Požiadavky, skúšanie a označovanie.

STN EN 12942 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné zariadenie s pomocným motorovým pohonom, ktoré obsahuje tvárové masky, polmasky alebo štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie.

STN EN 12942/A2 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné zariadenie s pomocným motorovým pohonom, ktoré obsahuje tvárové masky, polmasky alebo štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie.

STN EN 132+AC Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Definície termínov a piktogramov (obsahuje Opravu AC:1999).

STN EN 13274-1 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 1: Stanovenie prieniku a celkového prieniku.

STN EN 13274-2 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 2: Praktické skúšky nosením.

STN EN 13274-3 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 3: Stanovenie dýchacieho odporu.

STN EN 13274-4 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 4: Skúška plameňom.

STN EN 13274-5 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 5: Kondicionovanie.

STN EN 13274-6 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 6: Stanovenie obsahu oxidu uhličitého vo vdychovanom vzduchu.

STN EN 13274-7 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 7: Stanovenie prieniku častíc cez filter.

STN EN 13274-8 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 8: Stanovenie zanášania dolomitovým prachom.

STN EN 133 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Klasifikácia.

STN EN 134 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Terminológia súčiastok.

STN EN 13949 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómny dýchací prístroj na potápanie s otvoreným okruhom na použitie so stlačeným plynom Nitrox a kyslíkom. Požiadavky, skúšanie, označovanie.

STN EN 14143 Zariadenie na ochranu dýchacích orgánov. Autonómny izolačný potápačský dýchací prístroj.

STN EN 14435 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómny dýchací prístroj s tlakovým vzduchom a polomaskou navrhnutou iba na používanie s pretlakom. Požiadavky, skúšanie a označovanie.

Svet OOPP Ľubica - všetko, čo potrebujete vedieť o svete

osobné ochranné pracovné pomôcky

ochrana zraku

ochrana lebky

ochrana sluchu

ochrana dýchacích ciest

ochrana rúk

jednorázové oblečenie

pracovné ochranné oblečenie

ochrana nôh

ochrana pri práci vo výškach

drogéria

kožené výrobky

bezpečnosť pri práci

Akciová ponuka OOPP

vychádzková obuv

naše kampane

darčekové poukážky

tašky a kufre

starostlivosť o topánku

vkladacie stielky

komfort pre nohy

napínaky na obuv

katalógy

novinky

kontakt 00421 2 4445 8685

ĽUBICA, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, tel.: 00421 2 4445 8685, fax: 00421 2 4445 8684
Vývoj softvéru, webdesign a webhosting © 1998-2020 Dynatech s.r.o.