English | German | French | Spanish | Russian | Chinese (Traditional) | other languages...
... s dôrazom na každý detail

Normy pre OOPP - Ochrana pri práci vo výške

Zoznam platných slovenských a európskych technických noriem, ktoré sa vzťahujú k problematike osobných ochranných pracovných prostriedkov.


Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky:

STN EN 363 83 2621 osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky- systémy na zabránenie pádu. Táto norma je slovenskou verziou EN 363: 2002. Európska norma EN 363: 2002 má postavenie slovenskej technickej normy.

EN 364 Skúšobné metódy.

EN 365 Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické kontroly, značenie a balenie.

EN 353-1 Pohyblivé záchytné zariadenia na tuhom kotviacom vedení.

EN 353-2 Pohyblivé záchytné zariadenia na pružnom kotviacom vedení.

EN 354 Spojovacie prostriedky.

EN 355 Tlmiče pádu.

EN 358 Systémy na zabezpečenie pracovnej polohy.

EN 360 Samonavíjacie zachytávače pádu.

EN 361 Zachytávacie postroje.

EN 362 Spojky- Karabíny.

EN 795 Kotviace zariadenia. Požiadavky a skúšanie.

EN 813 Sedacie postroje.

STN EN 1095 (83 2628) Palubný bezpečnostný postroj a bezpečnostné lano na použitie na rekreačnom plavidle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.

STN EN 1263-1 (73 8113) Záchytné siete. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy.

STN EN 1263-2 (73 8113) Záchytné siete. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na umiestnenie záchytných sietí.

EN 1868 Zoznam ekvivalentných termínov.

EN 1891 Nízkoprieťažné laná s jadrom a opletom.

STN EN 1868 (83 2610) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zoznam ekvivalentných termínov.

STN EN 341+AC+A1 (83 2613) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zlaňovacie zariadenia.

STN EN 365 (83 2623) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie.

STN EN 361 (83 2614) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nosné popruhy.

STN EN 354 (83 2615) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné laná.

STN EN 355 (83 2616) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Tlmiče pádu.

STN EN 358 (83 2617) Osobné ochranné prostriedky zabezpečujúce pracovnú polohu a zachytávajúce pád z výšky. Systémy na zabezpečenie pracovnej polohy.

STN EN 360 (83 2618) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zaťahovacie zachytávače pádu.

STN EN 353-2 (83 2619) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 2: Záchytné zariadenia vedeného typu na pružnom kotviacom vedení.

STN EN 353-1 (83 2619) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 1: Záchytné zariadenia vedeného typu na pevnom kotviacom vedení.

STN EN 363 (83 2621) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Systémy na zabránenie pádu.

STN EN 364+AC (83 2622) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Skúšobné metódy.

STN EN 365 (83 2623) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie.

STN EN 795 Slovenský názov: Ochrana proti pádu z výšky. Kotviace zariadenia. Požiadavky a skúšanie.

STN EN 1891 (83 2627) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nízkoprieťažné laná s jadrom a opletom.

STN EN 12841 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné lanové systémy pre pracovné polohovanie. Adjustačné zariadenia lana.

STN EN 1496 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchranné zdvíhacie zariadenia.

STN EN 1497 Záchranné prostriedky. Záchranné výstroje.

STN EN 1498 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchranné slučky.

STN EN 1868 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zoznam ekvivalentných termínov.

Svet OOPP Ľubica - všetko, čo potrebujete vedieť o svete

osobné ochranné pracovné pomôcky

ochrana zraku

ochrana lebky

ochrana sluchu

ochrana dýchacích ciest

ochrana rúk

jednorázové oblečenie

pracovné ochranné oblečenie

ochrana nôh

ochrana pri práci vo výškach

drogéria

kožené výrobky

bezpečnosť pri práci

Akciová ponuka OOPP

vychádzková obuv

naše kampane

darčekové poukážky

tašky a kufre

starostlivosť o topánku

vkladacie stielky

komfort pre nohy

napínaky na obuv

katalógy

novinky

kontakt 00421 2 4445 8685

ĽUBICA, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, tel.: 00421 2 4445 8685, fax: 00421 2 4445 8684
Vývoj softvéru, webdesign a webhosting © 1998-2020 Dynatech s.r.o.