English | German | French | Spanish | Russian | Chinese (Traditional) | other languages...
... s dôrazom na každý detail

Normy pre OOPP - Ochrana rúk

Zoznam platných slovenských a európskych technických noriem, ktoré sa vzťahujú k problematike osobných ochranných pracovných prostriedkov.


Ochrana rúk (horných končatín):

EN 420: 2003 Všeobecné požiadavky na rukavice.

Norma EN 420 stanovuje všetky dôležité postupy skúšok, ktoré sú vykonávané pri testoch ochranných rukavíc a všeobecné výrobné požiadavky na tvar, veľkosť, odolnosť materiálu proti prenikaniu vody, neškodnosť, pohodlnosť, trvanlivosť a na označovanie a informácie, ktoré musí výrobca poskytovať.

EN 388: Mechanické riziká.

EN 374:2003 Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 1: Terminológia a požadované vlastnosti.

STN EN 374-2 Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti penetrácii.

STN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám.

EN 407:2004 Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu a/alebo ohňu STN EN 420+A1 Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text).

STN EN 1082-1 Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 1: Rukavice a chrániče horných končatín z krúžkového pletiva.

STN EN 1082-2 Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 2: Rukavice a chrániče horných končatín z iných materiálov ako z krúžkového pletiva.

STN EN 1082-3 Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 3: Skúška nárazovým rezom na textílie, kožu a iné materiály.

EN 421:1994 Ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnemu zamoreniu.

EN 511:1994 Odolnosť voči chladu.

STN EN 659+A1 Ochranné rukavice pre hasičov (Konsolidovaný text).

STN EN 12477/A1 Ochranné rukavice pre zváračov.

STN EN 14328 Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu mechanickými nožmi. Požiadavky a skúšobné metódy.

STN ISO 15383 Slovenský názov: Ochranné rukavice pre hasičov. Laboratórne skúšobné metódy a funkčné požiadavky.

Aby to mal používateľ zjednodušené, boli v normách na rukavice zavedené piktogramy, ktoré zobrazujú splnené ochranné funkcie. Na základe nich sa rozhodne, ktoré rukavice sú najvhodnejšie do toho ktorého prostredia.

Prehľad piktogramov ochranných rukavíc:

Piktogram Norma
EN 374: Ochrana proti mikroorganizmom
Odolnosť proti kvapalinám: vyhovel / nevyhovel
EN 374: Ochrana proti chemickému nebezpečenstvu
Test penetrácie (priepustnosti kvapalín): vyhovel / nevyhovel
Test permeácie (priepustnosti plynov): čas prieniku
EN 388: Mechanické riziká
Odolnosť proti odieraniu: 0 – 4
Odolnosť proti rozrezaniu: 0 – 5
Odolnosť proti šíreniu trhlín: 0 – 4
Odolnosť proti prepichnutiu: 0 - 4
EN 388: Ochrana proti náboju statickej elektriny
(podľa normy EN 1149-1)
Antistatické vlastnosti: vyhovel /nevyhovel
43
EN 407: Ochrana proti tepelným rizikám
Horľavosť: 0 – 4
Kontaktné teplo: 0 – 4
Konvektívne teplo (prúdenie vzduchu): 0 – 3
Vyžarované teplo: 0 – 4
Zaťaženie malými kvapkami roztaveného kovu: 0 – 4
Zaťaženie veľkými množstvami roztaveného kovu: 0 - 4
EN 511: Ochrana proti nebezpečnému chladu
Konvektívny chlad (prúdenie vzduchu): 0 – 4
Kontaktný chlad: 0 – 4
Vodotesnosť: 0 – 1
 
Význam číselného hodnotenia:
0 = minimálna požiadavka
4 - 5 = najvyšší stupeň
 

Svet OOPP Ľubica - všetko, čo potrebujete vedieť o svete

osobné ochranné pracovné pomôcky

ochrana zraku

ochrana lebky

ochrana sluchu

ochrana dýchacích ciest

ochrana rúk

jednorázové oblečenie

pracovné ochranné oblečenie

ochrana nôh

ochrana pri práci vo výškach

drogéria

kožené výrobky

bezpečnosť pri práci

Akciová ponuka OOPP

vychádzková obuv

naše kampane

darčekové poukážky

tašky a kufre

starostlivosť o topánku

vkladacie stielky

komfort pre nohy

napínaky na obuv

katalógy

novinky

kontakt 00421 2 4445 8685

ĽUBICA, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, tel.: 00421 2 4445 8685, fax: 00421 2 4445 8684
Vývoj softvéru, webdesign a webhosting © 1998-2020 Dynatech s.r.o.