English | German | French | Spanish | Russian | Chinese (Traditional) | other languages...
... s dôrazom na každý detail

Normy pre OOPP - Ochrana sluchu

Zoznam platných slovenských a európskych technických noriem, ktoré sa vzťahujú k problematike osobných ochranných pracovných prostriedkov.


Ochrana sluchu:

EN 24869-1 Akustika. Chrániče sluchu. Časť 1: Subjektívna metóda merania útlmu zvuku (idt. EN 24869-1:1992).

STN EN 13819-1 Chrániče sluchu. Skúšanie. Časť 1: Fyzikálne skúšobné metódy.

STN EN 13819-2 Chrániče sluchu. Skúšanie. Časť 2: Akustické skúšobné metódy.

STN EN 13819-2:2004 Chrániče sluchu. Skúšanie. Časť 2: Akustické skúšobné metódy.

STN EN 458:2005 Chrániče sluchu. Odporúčania na výber, používanie, starostlivosť a údržbu.

STN EN ISO 4869-2:1998 Akustika. Chrániče sluchu. Časť 2: Odhad účinných vážených hladín A akustického tlaku za nasadenými chráničmi sluchu. Normy popisujú požiadavky na konštrukciu, dizajn, výkon a testovacie metódy.

STN EN ISO 4869-4 Slovenský názov: Akustika. Chrániče sluchu. Časť 4: Meranie hladiny akustického tlaku mušľových chráničov sluchu s amplitúdovo závislým útlmom (ISO/TR 4869- 4:1998).

EN 352 - 1 – všeobecné požiadavky – mušľové chrániče sluchu.

EN 352 - 2 – všeobecné požiadavky – zátkové chrániče sluchu.

EN 352 - 3 – všeobecné požiadavky – mušľové chrániče sluchu na priemyselnú ochrannú prilbu.

EN 352 - 4 – bezpečnostné požiadavky a skúšanie – mušľové chrániče s amplitúdovo závislým útlmom.

EN 352 - 5 – bezpečnostné požiadavky a skúšanie – mušľové chrániče s aktívnym znižovaním hluku.

EN 352 - 6 – bezpečnostné požiadavky a skúšanie – mušľové chrániče s elektrickým dorozumievacím zariadením.

EN 352 - 7 – bezpečnostné požiadavky a skúšanie – zátkové chrániče hluku s hladinovou závislosťou.

EN 352 - 8 – bezpečnostné požiadavky a skúšanie – mušľové chrániče umožňujúce počúvanie zábavných programov.

EN458:1994 – ochrana sluchu- odporúčania na výber, použitie, starostlivosť a pokyny na užívanie.

Svet OOPP Ľubica - všetko, čo potrebujete vedieť o svete

osobné ochranné pracovné pomôcky

ochrana zraku

ochrana lebky

ochrana sluchu

ochrana dýchacích ciest

ochrana rúk

jednorázové oblečenie

pracovné ochranné oblečenie

ochrana nôh

ochrana pri práci vo výškach

drogéria

kožené výrobky

bezpečnosť pri práci

Akciová ponuka OOPP

vychádzková obuv

naše kampane

darčekové poukážky

tašky a kufre

starostlivosť o topánku

vkladacie stielky

komfort pre nohy

napínaky na obuv

katalógy

novinky

kontakt 00421 2 4445 8685

ĽUBICA, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, tel.: 00421 2 4445 8685, fax: 00421 2 4445 8684
Vývoj softvéru, webdesign a webhosting © 1998-2020 Dynatech s.r.o.