English | German | French | Spanish | Russian | Chinese (Traditional) | other languages...
... s dôrazom na každý detail

Normy pre OOPP - Ochrana zraku

Zoznam platných slovenských a európskych technických noriem, ktoré sa vzťahujú k problematike osobných ochranných pracovných prostriedkov.


Ochrana zraku:

STN EN 166-Osobné prostriedky na ochranu očí - základné ustanovenia.

Táto norma spolu s STN EN 168 (83 2412) nahrádza STN 83 2151 z 8. 5. 1985 a STN 83 2171 z 29. 3. 1985 v celom rozsahu.

EN 165: STN EN 165: 2000 Osobné prostriedky na ochranu očí. Slovník (83 2152).

EN 167: 1995 zavedená v STN EN 167: 2001 Osobné prostriedky na ochranu očí. Optické skúšobné metódy (83 2411).

EN 168: 1995 zavedená v STN EN 168: 2001 Osobné prostriedky na ochranu očí. Neoptické skúšobné metódy (83 2412).

EN 169: 1992 zavedená v STN EN 169: 1997 Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre na zváranie a podobné technológie. Požiadavky na činiteľ prestupu a odporúčané použitie (83 2156).

EN 170: 1992 zavedená v STN EN 170: 2001 Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti ultrafialovému žiareniu. Požiadavky na činiteľa prestupu a odporúčané použitie (83 2432).

EN 171: 1992 zavedená v STN EN 171: 2001 Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti infračervenému žiareniu. Požiadavky na činiteľa prestupu a odporúčané použitie (83 2433).

EN 172: 1994 zavedená v STN EN 172: 2000 Osobné prostriedky na ochranu očí. Protislnečné filtre na používanie v priemysle (83 2162).

STN EN 172/A1 Osobné prostriedky na ochranu očí. Protislnečné filtre na používanie v priemysle.

STN EN 172/A2 Slovenský názov: Osobné prostriedky na ochranu očí. Protislnečné filtre na používanie v priemysle.

EN 175 Ochrana zraku a tváre pri zváraní a príbuzných technikách.

EN 1731 Prostriedky na ochranu očí a tváre z pletiva pre priemyselné alebo iné použitie proti mechanickému nebezpečenstvu alebo sálavému teplu.

STN EN 1836+A1 Osobné prostriedky na ochranu očí. Slnečné okuliare a filtre proti slnečnému žiareniu na všeobecné používanie a filtre na priame pozorovanie slnka (Konsolidovaný text).

STN EN 1938 Osobné prostriedky na ochranu očí. Okuliare s ventiláciou a bez ventilácie pre vodičov motocyklov a mopedov.

STN EN 207 Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre a prostriedky na ochranu očí proti laserovému žiareniu (ochranné okuliare proti laseru).

STN EN 208 Osobné prostriedky na ochranu očí. Prostriedky na ochranu očí počas nastavovania laserov a laserových systémov (ochranné okuliare na nastavovanie lasera).

EN 379: 1994 + A1: 1998 zavedená v STN EN 379 + A1: 2000 Špecifikácia filtrov na zváranie s prepínateľnou svetelnou transmitanciou a filtrov na zváranie s dvojitou svetelnou transmitanciou (83 2159).

STN EN 14458 Osobné prostriedky na ochranu očí. Ochranné štíty na tvár a priezory pre priemyselné vysoko odolné prilby používané hasičmi, službami prvej pomoci a záchrannej služby.

STN ISO 4849 Prostriedky na ochranu očí. Triedenie.

STN ISO 4854 Prostriedky na ochranu očí. Optické skúšobné metódy.

STN ISO 4855 Prostriedky na ochranu očí. Neoptické skúšobné metódy.

TNI CR 13464 Návod na výber, používanie a údržbu pracovných prostriedkov na ochranu očí a tváre.

Svet OOPP Ľubica - všetko, čo potrebujete vedieť o svete

osobné ochranné pracovné pomôcky

ochrana zraku

ochrana lebky

ochrana sluchu

ochrana dýchacích ciest

ochrana rúk

jednorázové oblečenie

pracovné ochranné oblečenie

ochrana nôh

ochrana pri práci vo výškach

drogéria

kožené výrobky

bezpečnosť pri práci

Akciová ponuka OOPP

vychádzková obuv

naše kampane

darčekové poukážky

tašky a kufre

starostlivosť o topánku

vkladacie stielky

komfort pre nohy

napínaky na obuv

katalógy

novinky

kontakt 00421 2 4445 8685

ĽUBICA, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, tel.: 00421 2 4445 8685, fax: 00421 2 4445 8684
Vývoj softvéru, webdesign a webhosting © 1998-2020 Dynatech s.r.o.