English | German | French | Spanish | Russian | Chinese (Traditional) | other languages...
... s dôrazom na každý detail

Normy pre OOPP - Ochrané odevy

Zoznam platných slovenských a európskych technických noriem, ktoré sa vzťahujú k problematike osobných ochranných pracovných prostriedkov.


Ochrané odevy:

EN 471: 2003 výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou.

STN EN 340 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky.

STN EN 342 Ochranné odevy. Odevné komplety a jednotlivé odevy na ochranu proti chladu.

STN EN 343+A1 ochranné odevy - ochrana proti dažďu.

EN 531 odolnosť voči veľkému teplu.

EN 702 odoláva prestupom kontaktného tepla.

EN 532 - zabraňuje šíreniu plameňa.

EN 533 odoláva šíreniu plameňa.

EN 366 odolnosť voči konvekčnému ohrevu.

STN EN 367 Ochranné pracovné odevy. Ochrana proti teplu a plameňu. Skúšobná metóda: Stanovenie prestupu tepla pri vystavení účinku plameňa.

EN 367 odolnosť voči sálavému ohrevu.

EN 373 odolnosť voči metaniu roztaveného kovu.

EN 470-1 materiál vhodný pre odevy zváračov.

STN EN 348 Ochranné pracovné odevy. Skúšobná metóda: Stanovenie správania materiálov pri dopade malých rozstreknutých častíc roztavených kovov.

STN EN 1149-1 Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 1: Skúšobná metóda na meranie povrchového odporu.

EN 1149-3 Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti odolnosť voči elektrostatickému náboju.

ENV 50354 Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti odolnosť voči účinkom elektrického oblúku.

EN 100015-1 1992 Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti odolnosť voči elektrostatickému náboju.

EN 368 odolnosť voči kvapalným chemikáliám.

EN 13034 odolnosť voči krátkodobému pôsobeniu kvapalných chemikálií.

EN ISO 6530 metóda skúšania odolnosti materiálov proti penetrácii (prenikaniu) kvapalín.

EN 13034 požiadavky na prevedenie pre ochranné odevy proti chemikáliám poskytujúcim obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám (typ 6 a prostriedky typu PB [6]).

STN 83 2702 Ochranné odevy. Základné ustanovenia.

STN 83 2731 Ochranné odevy na prácu s kyselinami, hydroxidmi a inými žieravinami. Základné funkčné požiadavky.

STN EN 1073-1 Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy s nútenou ventiláciou proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami.

STN EN 14058 Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti chladným prostrediam.

STN EN 14126/AC Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy.

STN EN 14325 Ochranné odevy proti chemikáliám. Skúšobné metódy a klasifikácia funkčných vlastností materiálov, švov, spojov a zostáv odevov chrániacich proti chemikáliám.

STN EN 14360 Ochranné odevy proti dažďu. Skúšobná metóda pre odevy pripravené na použitie. Náraz zhora kvapkami s vysokou energiou.

STN EN 15614 Ochranné odevy pre hasičov. Laboratórne skúšobné metódy a požiadavky na účinnosť odevov na hasenie požiaru v otvorenom priestore.

STN EN ISO 13982-1/A1 Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam. Časť 1: Funkčné požiadavky na ochranné odevy proti chemikáliám, zabezpečujúce ochranu celého tela proti vzduchom sa šíriacim tuhým časticiam (odevy typu 5) (ISO 13982-1: 2004).

Svet OOPP Ľubica - všetko, čo potrebujete vedieť o svete

osobné ochranné pracovné pomôcky

ochrana zraku

ochrana lebky

ochrana sluchu

ochrana dýchacích ciest

ochrana rúk

jednorázové oblečenie

pracovné ochranné oblečenie

ochrana nôh

ochrana pri práci vo výškach

drogéria

kožené výrobky

bezpečnosť pri práci

Akciová ponuka OOPP

vychádzková obuv

naše kampane

darčekové poukážky

tašky a kufre

starostlivosť o topánku

vkladacie stielky

komfort pre nohy

napínaky na obuv

katalógy

novinky

kontakt 00421 2 4445 8685

ĽUBICA, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, tel.: 00421 2 4445 8685, fax: 00421 2 4445 8684
Vývoj softvéru, webdesign a webhosting © 1998-2020 Dynatech s.r.o.